Thư viện Lạc Hồng
Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Forex

Ký hiệu xếp giá
332.45 T305D
Dewey
332.45
Xuất bản
1. - Thanh Hóa: Thanh niên, 2007
Mô tả
143tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/03/2009 10:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cẩm nang gồm những nội dung cơ bản sau: tổng quan về thị trường ngoại hối, các loại biểu đồ, mức sàn - mức trần, đường xu hướng và kênh xu hướng, những mẫu biểu đồ quan trọng, những điểm xoay, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, mức độ tác động của các chỉ số kinh tế lên thị trường Forex, sử dụng nhiều khung thời gian trong giao dịch, thời điểm giao dịch trên thị trường, phương pháp giao dịch trên các điểm cao thấp bị phá vỡ, phương pháp sử dụng bước sóng, tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu, quản lý nguồn vốn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008167  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 555