140 Bài tập và bài giải Kế toán tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.480 76 H100X
Dewey
657.480 76
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2007
Mô tả
465tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/03/2009 11:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm 50 bài giải mẫu theo tình huống tài khoản; 11 bài trắc nghiệm kế toán có đáp án (gồm 142 câu hỏi); 15 bài kế toán tổng hợp có giải mẫu; 45 bài tập dành cho sinh viên tự giải; 19 bài thi kế toán tài chính đã thi có đáp án.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008050  Còn  Rỗi          
100008206  Còn  Rỗi          
100009964  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1639