Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

Ký hiệu xếp giá
368.015NG527L
Dewey
368.015
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2007
Mô tả
230tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/03/2009 02:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề mang tính chất nguyên lý của hoạt động bảo hiểm trên thế giới và những vấn đề mang tính chất thực tiễn sinh động của hoạt động bảo hiểm trong bối cảnh môi trường kinh tế xã hội, pháp lý của Việt Nam. Nội dung cụ thể bao gồm: ruit ro và các phương thức xử lý rủi ro; những vấn đề lỹ luận chung về bảo hiểm; cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm; môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm; thị trường bảo hiểm; nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, nghiệp vụ bảo hiểm con người.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008119  Còn  Rỗi          
100008266  Còn  Rỗi          
100008267  Còn  Rỗi          
100008268  Còn  Rỗi          
100008269  Còn  Rỗi          
100008270  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1171