Thư viện Lạc Hồng
Pháp luật đại cương: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
340.071PH109L
Dewey
340.071
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2006
Mô tả
283tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, pháp chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật
Ngày cập nhật
10/03/2009 03:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: khái quát về nhà nước; nhà nước CHXHCN Việt Nam; khái quát về pháp luật; quy phạm pháp luật; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật - vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý; pháp chế; ý thức pháp luật - điều chỉnh pháp luật; các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008218  Còn  Rỗi          
100008219  Còn  Rỗi          
100010016  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 736