Thư viện Lạc Hồng
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Qua các phạm trù mà Người đã sử dụng

Ký hiệu xếp giá
335.434 6H407TR
Dewey
335.434 6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
242tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/03/2009 04:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tài liệu này chỉ ra những phạm trù đạo đức cơ bản mà Hồ Chí Minh đã sử dụng, làm rõ nội dung của chúng và lý giải vì sao Hồ Chí Minh lại sử dụng các phạm trù ấy với những nội dung đó; chỉ ra giá trị tư tưởng đạo đức HCM trong thực tiễn cách mạng nước ta. Tài liệu này còn làm rõ ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc kế thừa, vận dụng và phát triển tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007708  Còn  Rỗi          
100008180  Còn  Rỗi          
100010014  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1063