Thư viện Lạc Hồng
Quản trị chiến lược: Phát triển vị thế cạnh tranh

Ký hiệu xếp giá
658.401NG527H
Dewey
658.401
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007
Mô tả
351tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/03/2009 11:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích môi trường bên trong; sứ mạng và mục tiêu; chiến lược cấp công ty; chiến lược cấp kinh doanh và cấp chức năng; chiến lược kinh doanh quốc tế; đưa kế hoạch vào hành động và đạt tới sự hội nhập; hoạch định và phân bổ các nguồn lực; cấu trúc tổ chức và kiểm soát,
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008006  Còn  Rỗi          
100008091  Còn  Rỗi          
100010032  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1591