Thư viện Lạc Hồng
Kế toán hành chánh sự nghiệp: Tóm tắt lý thuyết - Hệ thống bài tập

Ký hiệu xếp giá
657.61V400V
Dewey
657.61
Xuất bản
1. - Đại Học Kinh Tế TPHCM, 2008
Mô tả
110tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/03/2009 11:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Tóm tắt lý thuyết: tổ chức công tác kế toán, kế toán tài sản, kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị HCSN; kế toán nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu, các khoản chi, hệ thống báo cáo tài chính trong đơn vị HCSN; và hệ thống bài tập kế toán HCSN.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007718  Còn  Rỗi          
100007720  Còn  Rỗi          
100008095  Còn  Rỗi          
100008210  Còn  Rỗi          
100009996  Còn  Rỗi          
100010052  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1840