Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình: Thị trường chứng khoán

Ký hiệu xếp giá
332.632 071B510K
Dewey
332.632 071
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
586tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/03/2009 09:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: tổng quan thị trường chứng khoán; công ty cổ phần; hàng hóa của thị trường chứng khoán; phát hành chứng khoán; sở giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoán phi tập trung; công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ; công ty lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ; hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán; hệ thống thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  13 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008007  Còn  Rỗi          
100008009  Còn  Rỗi          
100008487  Còn  Rỗi          
100008488  Còn  Rỗi          
100008489  Còn  Rỗi          
100008490  Còn  Rỗi          
100008491  Còn  Rỗi          
100008586  Còn  Rỗi          
100008587  Còn  Rỗi          
100008594  Còn  Rỗi          
100008595  Còn  Rỗi          
100009927  Còn  Rỗi          
100008588  Còn  Đang mượn  NV0000278  Đoàn Việt Hùng  24/03/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 907