Thư viện Lạc Hồng
Bài tập tiếng Nhật: sơ cấp

Ký hiệu xếp giá
495.607 6 M600D
Dewey
495.607 6
Xuất bản
H.: Giao thông vận tải, 2003
Mô tả
79tr ; 26 cm
ISBN
4883191354
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/03/2009 10:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000402  Còn  Rỗi          
300000403  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 315