Thư viện Lạc Hồng
Của cải của các quốc gia ở đâu?: đo lường nguồn của cải thế kỷ XXI: sách tham khảo

Ký hiệu xếp giá
338.9C501C
Dewey
338.9
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả
203tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/03/2009 08:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này đặt ra một vấn đề quan trọng: Tài sản các quốc gia ở đâu? Việc trả lời câu hỏi này sẽ chỉ ra được các nhân tố quan trọng về viễn cảnh phát triển bền vững của các quốc gia trên thế giới. Những ước tính về tổng giá trị của cải - bao gồm giá trị sản xuất, tài nguyên thiên nhiên, và tài nguyên con người và giá trị thể chế cho thấy rằng tài nguyên con người và giá trị thể chế (được đo bởi pháp quyền) là cấu thành quan trọng nhất trong tổng giá trị của hầu hết các quốc gia.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015274  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 951