Thư viện Lạc Hồng
Tài chính và cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam: Hướng tới tương lai: Báo cáo chuyên đề

Ký hiệu xếp giá
610.6S104U
Dewey
610.6
Xuất bản
1. - [K.đ.]: Ngân hàng thế giới, 2008
Mô tả
137tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/03/2009 09:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Báo cáo này đánh giá những thành tựu cũng như những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, cũng như gợi ý một số giải pháp nhằm đổi mới hệ thống y tế, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước - cơ quan nào của nhà nước (ví dụ như Bộ Y tế và cơ quan bảo hiểm) nên làm gì ở mỗi cấp, cũng như chính quyền ở mỗi cấp ( trung ương và tuyến tỉnh) phải làm gì.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015273  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1662