Thư viện Lạc Hồng
Huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả: Những bài học từ Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác: Sách tham khảo

Ký hiệu xếp giá
333.79H523Đ
Dewey
333.79
Xuất bản
1. - Văn hóa thông tin, 2008
Mô tả
335tr ; 23 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/03/2009 10:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm hai phần chính: những bài học từ hoạt động huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả ở Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin; các nghiên cứu trường hợp về huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả. Nội dung chính của cuốn sách dựa trên việc tổng kết các nguyên nhân thành công hay thất bại của hàng loạt các trương trình năng lượng hiệu quả mới đây tại các nước đang phát triển và tại các nền kinh tế chuyển đổi. Cuốn sách cũng chú ý tới các ý tưởng và bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng phân tích quan điểm của các nhà hoạt động thực tiễn về cách thức vượt qua trở ngại mà các quốc gia này phải đối đàu trong việc vận hành rút ra từ các dự án năng lượng hiệu quả của ba quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin trong giai đoạn 2002-2006.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015275  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1422