Thư viện Lạc Hồng
Ứng dụng tin học trong việc giải một số bài toán của sinh học phân tử

Ký hiệu xếp giá
005.713TR120V
Dewey
005.713
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Giáo dục, 2008
Mô tả
230tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tin học ứng dụng, sinh học phân tử, cơ sở dữ liệu, sinh học, dữ liệu ADN, Website IOIT
Ngày cập nhật
23/03/2009 03:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu vê Bioinformatics, một ngành khoa học mới có sự gắn kết giữa sinh học và tin học; giới thiệu hai cơ sở dữ liệu sinh học phân tử - DNA và Protein; giới thiệu một số bài toán và phương pháp giải các bài toán này trên thế giới; giới thiệu Website IOIT-HCM Bioinformatics là một ngân hàng dữ liệu cung cấp thông tin di truyền phục vụ công tác huấn luyện và nghiên cứu sinh học phân tử.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010066  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1573