Thư viện Lạc Hồng
Tính toán lưới: Xây dựng hệ thống và triển khai ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
005.12TR120V
Dewey
005.12
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Giáo dục, 2008
Mô tả
196tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/03/2009 03:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: công nghệ tính toán lưới, trình bày những khái niệm, thế nào là lưới và tính toán lưới, kiến trúc của một hệ thống tính toán lưới bao gồm những gì, được cấu thành ra sao; triển khai hệ thống tính toán lưới, nhằm trình bày cách thức triển khai ứng dụng trên một hệ thống tính toán lưới; trình bày những bài toán trong lĩnh vực sinh học phân tử được triển khai trên lưới.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009980  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 824