Ứng dụng MS Project 2003 trong quản lý dự án xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.028 5 TR120H
Dewey
690.028 5
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
219tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/03/2009 03:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của cuốn sách gồm: Các vấn đề cơ bản - quản lý dự án, các phương pháp lập tiến độ, phân bổ tài nguyên, kiểm soát dự án xây dựng; làm quen với Microsoft Project 2003; tạo lịch làm việc cho dự án; gán dữ liệu cho dự án; tài nguyên cho dự án; chi phí dự án; lưu dự án dạng cơ sở; cập nhật tiến độ thực tế; so sánh thông tin với kế hoạch cơ sở; đường găng; sơ đồ mạng; in ấn dự án; các ví dụ; văn bản pháp quy về đầu tư xây dựng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008114  Thất lạc            
100009983  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 894