Phân tích nội lực và thiết kế cốt thép bằng SAP 2000 version 10.0.1. Tập 1: Phần cơ bản

Ký hiệu xếp giá
690.210 285 TR120H
Dewey
690.210 285
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
459tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
cốt thép, kết cấu xây dựng
Ngày cập nhật
24/03/2009 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của cuốn sách gồm: Làm quen với SAP 2000 version 10.0.1; những công cụ hỗ trợ; những công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình; khai báo những đặc trưng cho kết cấu; định nghĩa các loại tải cà tổ hợp; điều kiện biên và kết quả nội lực; hệ trục tọa độ; dầm liên tục; cầu bê tông cốt thép; móng băng có sườn; khung phẳng; khung không gian.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007966  Còn  Rỗi          
100011365  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1164