Thư viện Lạc Hồng
Tư tưởng Hồ Chí Minh: Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng

Ký hiệu xếp giá
335.434 607 1T550T
Dewey
335.434 607 1
Xuất bản
H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả
307tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/03/2009 10:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về phương pháp lãnh đạo dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, về đại đoàn kết, về nhà nước của dân, do dân và vì dân; sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng con người mới; phương pháp luận Hồ Chí Minh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007984  Còn  Rỗi          
100008135  Còn  Rỗi          
100009991  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 519