Thư viện Lạc Hồng
Unix - Hệ điều hành và một số vấn đề quản trị mạng

Ký hiệu xếp giá
005.43L250T
Dewey
005.43
Xuất bản
H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2003
Mô tả
719tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/03/2009 09:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về hệ điều hành UNIX; đăng nhập hệ thống; hệ thống file của UNIX; xử lý vào/ ra; sử dụng dịch vụ Internet; quản trị hệ thống; môi trường Shell và lập trình Shell; các ngôn ngữ lập trình, các trình soạn thảo; sử dụng X-Windows; lưu trữ và khôi phục dữ liệu; in và quản lý in; bảo mật; bảo trì phần cứng hệ thống; khái niệm về mạng và quản trị mạng; các giao thức và dịch vụ mạng; server PC Samba; và phần bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007796  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1513