Grammar sense 1

Ký hiệu xếp giá
428.24 P3385
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - New York; Oxford: Oxford University Press, 2004
Mô tả
396tr ; 26 cm
ISBN
9780194365659
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Ngày cập nhật
25/03/2009 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the verb Be and Imperatives; nouns; adjectives and pronouns; the present; the past; articles, quantity expressions, there is and there are; the future; modals; objects, infinitives, and gerunds; comparatives and superlatives.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001931  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 804