Grammar sense 3

Ký hiệu xếp giá
428.24 B6423g 2004
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - New York; Oxford: Oxford University Press, 2004
Mô tả
396tr ; 26 cm
ISBN
9780194366243
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Ngày cập nhật
25/03/2009 09:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the present, past and future; connecting the present, past, and distant past; modals; the passive, gerunds, and infinitives; modifying nouns; conditionals; noun clauses and reported speech.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001622  Còn  Đang mượn  NV0000058  HÀ THỊ HỒNG  05/01/2022 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 637