Thư viện Lạc Hồng
Mosaic 1. Reading

Ký hiệu xếp giá
428.64W411m 2007
Dewey
428.64
Xuất bản
Silver Ed.. - New York: McGraw-Hill Companies, 2007
Mô tả
256tr ; 28 cm
ISBN
9780071258425
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Ngày cập nhật
26/03/2009 10:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: new challenges; teamwork and competition; gender and relationships; health and leisure; high tech, low tech; money matters; remarkable individuals; creativity; human behavior; crime and punishment.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001711  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 606