Thư viện Lạc Hồng
Cách dùng 200 mẫu ngữ pháp Tiếng Nhật

Ký hiệu xếp giá
495.65 T429-O
Dewey
495.65
Xuất bản
1. - Nhật Bản: Aruku, 2000
Mô tả
237tr ; 26 cm
ISBN
9784757401747
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/04/2009 03:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bao gồm 200 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000425  Còn  Rỗi          
300000426  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1835