Thư viện Lạc Hồng
Biểu hiện mối quan hệ của con người thông qua kính ngữ

Ký hiệu xếp giá
495.681 Y400H
Dewey
495.681
Xuất bản
1. - Nhật Bản: 3A corporation, 2003
Mô tả
101tr ; 26 cm
ISBN
9784883192724
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/04/2009 02:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung sau: chức năng, cách sử dụng và các loại kính ngữ, biểu hiện kính ngữ, trường hợp sử dụng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000442  Còn  Rỗi          
300000443  Còn  Rỗi          
300000444  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 600