Thư viện Lạc Hồng
Cách dùng 500 mẫu câu tiếng Nhật

Ký hiệu xếp giá
495.65 T429-O
Dewey
495.65
Xuất bản
1. - Nhật Bản: Aruku, 1996
Mô tả
233tr ; 26 cm
ISBN
9784872345896
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/04/2009 09:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách tập hợp 500 mẫu câu tiếng Nhật theo các chủ điểm khác nhau.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000489  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 774