Thư viện Lạc Hồng
80 trò chơi giao tiếp tiếng Nhật

Ký hiệu xếp giá
495.618 T104M
Dewey
495.618
Xuất bản
1. - Nhật Bản: The Japan Times, 2007
Mô tả
233tr ; 26 cm
ISBN
9784789012676
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/04/2009 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách hướng dẫn học tiếng Nhật một cách hứng thú và dễ dàng thông qua các hình ảnh trò chơi.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000493  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 593