Thư viện Lạc Hồng
Visual Basic 2005 - Tập 1: Ngôn ngữ và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
005.133PH561L
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2006
Mô tả
440tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/05/2009 10:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 1 là nền tảng để bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ, kiến trúc và ứng dụng Visual Basic.NET, đây cũng là bước khởi đầu cần thiết cho tất cả kỹ thuật lập trình sau này. Tập này gồm những nội dung chính sau: Nhập môn Visual Basic.NET; kiến trúc .NET FRAMEWORK; Cài đặt và sử dụng VS 2005; ngôn ngữ Visual Basic.NET; lập trình hướng đối tượng; WINDOWS FORMS; WEB FORM và ASP.NET.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007934  Còn  Rỗi          
100007944  Còn  Rỗi          
100007973  Còn  Rỗi          
100007976  Còn  Rỗi          
100007979  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 858