Thư viện Lạc Hồng
Visual Basic 2005 - Tập 3 - Quyển 2: Lập trình Web với cơ sở dữ liệu

Ký hiệu xếp giá
005.133PH561L
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Phương Đông, 2006
Mô tả
303tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/05/2009 11:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 3 gồm những nội dung chính sau: Lập trình cơ sở dữ liệu với Web và ASP.Net 2.0; các nguồn dữ liệu Object, XML, Sitemap và Access; sử dụng các đối tượng nguồn dữ liệu; xử lý dữ liệu với Gridview; Detailsview và Formview; sử dụng Datalist và Repeater; ứng dụng quản lý các của hàng CD Shop trên mạng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007938  Còn  Rỗi          
100007978  Còn  Rỗi          
100007980  Còn  Rỗi          
100007990  Còn  Rỗi          
100008228  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 788