Thư viện Lạc Hồng
Visual Basic 2005 - Tập 4 - Quyển 2: Crystal Reports Developer

Ký hiệu xếp giá
005.133NG527NG
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Phương Đông, 2006
Mô tả
211tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/05/2009 11:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 4 quyển 2 bao gồm những nội dung chính sau: Liên kết dữ liệu; nghiên cứu Report Object Models; tùy biến báo biểu khi đang thực thi (Runtime); hiệu chỉnh tham số và công thức; nguồn dữ liệu động; Report Web Service; kết xuất định dạng và phân phối báo biểu; ví dụ tổng quát; cú pháp Crystal Reports.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007936  Còn  Rỗi          
100007942  Còn  Rỗi          
100007972  Còn  Rỗi          
100007977  Còn  Rỗi          
100008121  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1934