Thư viện Lạc Hồng
Visual Basic 2005: Học lập trình Windows Forms qua ví dụ

Ký hiệu xếp giá
005.133NG527TH
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
256tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/05/2009 11:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu Visual Basic 2005; cài đặt và sử dụng Visual Studio 2005; tìm hiểu môi trường phát triển tích hợp giao diện ứng dụng; tạo trình đơn và thanh công cụ cho ứng dụng; lưu và đọc dữ liệu trong bộ nhớ; phát biểu điều kiện; phát biểu vòng lặp; tích hợp âm thanh và hình ảnh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007935  Còn  Rỗi          
100007937  Còn  Rỗi          
100007940  Còn  Rỗi          
100008011  Còn  Rỗi          
100008043  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1036