Thư viện Lạc Hồng
C# 2005 - Tập 5: Lập trình ASP.Net 2.0 - Quyển 2: Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.Net 2.0

Ký hiệu xếp giá
005.133PH104H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
367tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/05/2009 03:13 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 5 quyển 2 trình bày những kiến thức trọng yếu từ cơ bản đến nâng cao liên quan các điều khiển trình chủ đặc biệt, dạng mẫu, kiểm tra dữ liệu nhập và đối tượng Page, đối tượng Request, Response, Session, HttpCookie, Application và Server, giới thiệu cách áp dụng giữa cơ sở dữ liệu SQL Server và các điều khiển trình chủ cùng với đối tượng ASP.Net 2.0 cho ứng dụng đính kèm thêm đa dạng và chuyên nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007304  Còn  Rỗi          
100007422  Còn  Rỗi          
100007563  Còn  Rỗi          
100007615  Còn  Rỗi          
100007659  Còn  Rỗi          
100008845  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1293