Thư viện Lạc Hồng
C# 2005 - Tập 4 - Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu Report Visual SourceSafe 2005

Ký hiệu xếp giá
005.133PH104H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
368tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/05/2009 04:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 5 quyển 4 cung cấp những kiến thức cơ bản đến nâng cao liên quan đến các đối tượng thuộc kiến trúc không kết nối cơ sở dữ liệu như: DataSet, DataTable, DataTableReader, Dataview; quá trình kết nối, thao tác dữ liệu trên nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007327  Còn  Rỗi          
100007330  Còn  Rỗi          
100007577  Còn  Rỗi          
100007600  Còn  Rỗi          
100007664  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1299