Thư viện Lạc Hồng
C# 2005 - Tập 4 - Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu

Ký hiệu xếp giá
005.133PH104H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
432tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/05/2009 04:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 5 quyển 4 cung cấp những kiến thức cơ bản đến nâng cao liên quan đến quá trình kết nối, thao tác dữ liệu trên nhiều loại cơ sở dưc liệu khác nhau. Tập sách giới thiệu các lớp không gian tên Microsoft.SqlServer.Management dùng để làm việc với SQL Server 2005, đối tượng Database, các đối tượng cơ sở dữ liệu như: Table, View, StoredProcedure, Trigger, Login và User; giới thiệu thành phần của đối tượng ADO.Net như: Connection, Command, DataAdapter, DataSet, DataTable, DataTableReader,... cho phép xây dựng một giải pháp quản lý với cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 hiệu quả cao.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007576  Thất lạc            
100007599  Còn  Rỗi          
100007956  Còn  Rỗi          
100007989  Còn  Rỗi          
100008012  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 616