Thư viện Lạc Hồng
C# 2005 - Tập 2: Lập trình Windows Forms

Ký hiệu xếp giá
005.133PH104H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
440tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/05/2009 10:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập này giới thiệu các loại Form, hình dạng Form, các thuộc tính, phương thức và thuộc tính Form, các loại điều khiển thường dùng, điều khiển đặc biệt, điều khiển xây dựng Menu, điều khiển do người sử dụng định nghĩa, hộp thoại và in ấn, thông tin màn hình, hệ thống và ứng dụng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007816  Còn  Rỗi          
100007817  Còn  Rỗi          
100007818  Còn  Rỗi          
100007819  Còn  Rỗi          
100007820  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1392