Thư viện Lạc Hồng
C# 2005 - Tập 3: Lập trình hướng đối tượng

Ký hiệu xếp giá
005.133PH104H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
424tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/05/2009 10:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập này giới thiệu từ khái niệm hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình C# 2005 đến giải pháp cài đặt các khái niệm này trong ứng dụng thực tiễn và sử dụng chúng như thế nào với giao tiếp bằng ứng dụng Windows Forms đính kèm theo sách dùng để quản lý nhân sự và tiền lương trên cơ sở dữ liệu SQL Server.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007812  Còn  Rỗi          
100007813  Còn  Rỗi          
100007814  Còn  Rỗi          
100007815  Còn  Rỗi          
100007821  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1308