Thư viện Lạc Hồng
C# 2005 - Tập 5: Lập trình ASP.Net 2.0 - Quyển 3: Điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu

Ký hiệu xếp giá
005.133PH104H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
353tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/05/2009 10:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 5 quyển 3 trình bày những kiến thức trọng yếu từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến điều khiển và đối tượng mới trong ASP.Net 2.0 dùng để kết nối cơ sở dữ liệu MS SQL Server, Access, Xml và SiteMap thông qua các điều khiển kết nối.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007807  Còn  Rỗi          
100007808  Còn  Rỗi          
100007809  Còn  Rỗi          
100007810  Còn  Rỗi          
100007811  Còn  Rỗi          
100014996  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1185