Thư viện Lạc Hồng
C# 2005 - Tập 5: Lập trình ASP.Net 2.0 - Quyển 1:Điều khiển trình chủ ASP.Net 2.0

Ký hiệu xếp giá
005.133PH104H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
303tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/05/2009 11:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 5 quyển 1 trình bày những kiến thức trọng yếu từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến cách xây dựng ứng dụng WebSite, điều khiển trình chủ mới trong phiên bản ASP.Net 2.0. Quyển này giới thiệu cấu trúc ứng dụng ASP.Net 2.0, tiến trình biên dịch triển khai, cấu hình, sự kết hợp hoàn hảo giữa điều khiển trình chủ và kịch bản trình khách, tập trung trình bày cách sử dụng các điều khiển trình chủ mới trong phiên bản ASP.Net 2.0 đến cách áp dụng định dạng trang ASP.Net từ phía trình chủ thay vì phía trình khách nhưu các ứng dụng Web truyền thống.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007631  Còn  Rỗi          
100007652  Còn  Rỗi          
100007658  Còn  Rỗi          
100007662  Còn  Rỗi          
100007801  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1293