Thư viện Lạc Hồng
C# 2005: Lập trình cơ bản

Ký hiệu xếp giá
005.133 PH104H
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
432tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/05/2009 11:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# 2005, Visual Studio.Net 2005, các loại ứng dụng dùng C#, các loại dự án, cấu trúc và cơ chế biên dịch, thực thi của chương tình, khai báo chú giải (Comment), chỉ thị (Region), không gian tên, kiểu dữ liệu truyền thống, kiểu dữ liệu mảng và kiểu dữ liệu tổng quát (Generic), hình thức chuyển đổi kiểu dữ liệu, phát biểu điều khiển, phép toán, kiểm soát ngoại lệ, gỡ lỗi chương trình và nhiều kỹ thuật quan trọng khác cùng với nhiều ví dụ chi tiết, diễn giải rõ ràng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007802  Thất lạc            
100007803  Còn  Rỗi          
100007804  Thất lạc            
100007805  Còn  Rỗi          
100007806  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1855