Thư viện Lạc Hồng
Sử dụng AutoCad 2006 - Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều

Ký hiệu xếp giá
006.68NG527H
Dewey
006.68
Xuất bản
In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
575tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/05/2009 11:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu AutoCad 2006; các lệnh về file; cá lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản; nhập tọa độ, phương thức bắt điểm và AutoTrack; các lệnh vẽ cơ bản; các lệnh hiệu chỉnh căn bản và các phương pháp chọn đối tượng; các lệnh hiệu chỉnh tạo hình; các phép biến đổi và sao chép hình; quan sát bản vẽ; quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu; phương pháp vẽ các hình chiếu; phương pháp vẽ hình chiếu trục đo; hình cắt, mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu; nhập và hiệu chỉnh văn bản; ghi và hiệu chỉnh kích thước; kiểu và các biến kích thước; các loại vẽ và bản vẽ mẫu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007579  Còn  Rỗi          
100007581  Còn  Rỗi          
100007646  Còn  Rỗi          
100007663  Còn  Rỗi          
100007666  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 949