Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế học vĩ mô

Ký hiệu xếp giá
339D100V
Dewey
339
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Thống kê, 2009
Mô tả
327tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kinh tế học vĩ mô
Ngày cập nhật
06/05/2009 03:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; giới thiệu về kinh tế học vĩ mô; sản lượng và tổng cầu; chính sách tài khóa và ngoại thương; tiền tệ và hoạt động ngân hàng; lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ; chính sách tiền tệ và tài khóa; tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh đối với những cú sốc; lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy; thất nghiệp; tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán; kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở; tăng trưởng kinh tế; chu kỳ kinh doanh; kinh tế học vĩ mô - Tổng kết; các chế độ tỷ giá hối đoái.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007822  Còn  Rỗi          
100007823  Còn  Rỗi          
100007824  Còn  Rỗi          
100007825  Còn  Rỗi          
100007826  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1277