Kinh tế học vi mô

Ký hiệu xếp giá
338.5 D100V
Dewey
338.5
Xuất bản
Tái bản lần 3. - Thống kê, 2009
Mô tả
330tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kinh tế học vi mô, giáo trình
Ngày cập nhật
06/05/2009 03:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; độ co giãn của cung và cầu; lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu; các quyết định cung ứng; cung và chi phí; cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy; cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo; thị trường lao động; các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập; kinh tế học phúc lợi; thu và chi của chính phủ; chính sách ngành và chính sách cạnh tranh; độc quyền tự nhiên: công cộng hay tư nhân?; thương mại quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007827  Còn  Rỗi          
100007828  Còn  Rỗi          
100007829  Còn  Rỗi          
100007830  Còn  Rỗi          
100007831  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 791