Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế học vĩ mô

Ký hiệu xếp giá
339NG527V
Dewey
339
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Tài chính, 2008
Mô tả
559tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kinh tế học vĩ mô
Ngày cập nhật
06/05/2009 03:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô; hạch toán tổng sản phẩm quốc dân; tổng cầu và mô hình số nhân; tiền tệ và chính sách tiền tệ; chính sách tài khóa; mô hình IS - LM; mô hình tổng cầu - tổng cung (AD - AS); kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở; lạm phát và thất nghiệp; cuộc tranh luận về các chính sách kinh tế; tăng trưởng kinh tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007832  Còn  Rỗi          
100007833  Còn  Rỗi          
100007834  Còn  Rỗi          
100007835  Còn  Rỗi          
100007836  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1242