Thư viện Lạc Hồng
Quản trị tài chính doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
658.15 NG527H
Dewey
658.15
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2007
Mô tả
547tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/05/2009 04:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị tài chính; ngân sách của doanh nghiệp; cơ cấu tài chính và chính sách phân chia lợi tức; dự báo và phân tích tài chính; quản trị vốn lưu động các nguồn tài trợ dài hạn; những khuynh hướng đặc biệt trong quản trị tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007847  Còn  Rỗi          
100007848  Còn  Rỗi          
100007849  Còn  Rỗi          
100007850  Còn  Rỗi          
100007851  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2012