Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Đã sửa đổi, bổ sung toàn diện theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, thông tư 20/2006/TT-BTC, thông tư 21/2006/TT-BTC (Ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính)

Ký hiệu xếp giá
657.480 76PH105Đ 2009
Dewey
657.480 76
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2009
Mô tả
637tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
06/05/2009 04:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định; tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán hoạt động sản xuất phụ; kế toán các khoản phải thu; kế toán các khảo ứng trước; kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm; kế toán thuế; kế toán các khoản phải trả; kế toán mua bán hàng hóa trong nước; kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa; kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh; kế toán hoạt động đầu tư tài chính; kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán kinh doanh dịch vụ; kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp; kế toán trong doanh nghiệp sản xuất xây lắp; báo cáo kế toán của doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007852  Còn  Rỗi          
100007853  Còn  Rỗi          
100007854  Còn  Rỗi          
100007855  Còn  Rỗi          
100007856  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 321