Thư viện Lạc Hồng
Quản lý dự án trên một trang giấy: truyền đạt và quản lý bất kỳ dự án nào trên một trang giấy

Ký hiệu xếp giá
658.404C1875_O
Dewey
658.404
Xuất bản
1. - H.: Tri thức, 2008
Mô tả
176tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/05/2009 02:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: quản lý dự án trên một trang giấy là gì; tổng quan về dự án; 5 yếu tố của một dự án và quản lý dự án trên một trang giấy; 12 bước lập công cụ quản lý quản lý dự án trên một trang giấy; quản lý dự án trên một trang giấy trong thực tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007880  Còn  Rỗi          
100007881  Còn  Rỗi          
100007882  Còn  Rỗi          
100007883  Còn  Rỗi          
100007884  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 450