Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý các hệ CSDL phân tán - T1

Ký hiệu xếp giá
005.7Ng-T
Dewey
005.7
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
287tr ; 23cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/08/2004 08:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Mở đầu 2. Tổng quan về hệ quản trị CSDL quan hệ 3. Ôn về mạng máy tính 4. Kiến trúc hệ quản trị CSDL phân tán 5. Thiết kế CSDL phân tán 6. Kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa 7. Tổng quan về xử lý vấn tin 8. Phân rã vấn tin và cục bộ hóa dữ liệu 9. Tối ưu hóa vấn tin phân tán
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000891  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 770