Thư viện Lạc Hồng
Vi sinh vật học

Ký hiệu xếp giá
579NG527L
Dewey
579
Xuất bản
Tái bản lần thứ 7. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
519tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/05/2009 02:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thủy, vi sinh vật nhân thật; Virut; dinh dưỡng của vi sinh vật; trao đổi chất và trao đổi năng lượng ở vi sinh vật; các quá trình sinh tổng hợp và cố định nitơ; sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật; di truyền học vi sinh vật; miến dịch.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007866  Còn  Rỗi          
100007867  Còn  Rỗi          
100007868  Còn  Rỗi          
100007869  Còn  Rỗi          
100007870  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1361