Thư viện Lạc Hồng
Luật kinh tế: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
343.07 NG527Đ
Dewey
343.07
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
207tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/05/2009 04:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này trình bày về luật doanh nghiệp và luật phá sản, gồm những nội dung sau: những quy định chung của luật doanh nghiệp, việc thành lập và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; các loại hình công ty đối vốn và trách nhiệm hữu hạn; các loại hình công ty đối nhân và vô hạn; nhóm công ty; tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và vấn đề chuyển đổi công ty nhà nước.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008286  Còn  Rỗi          
100008287  Còn  Rỗi          
100008288  Còn  Rỗi          
100008289  Còn  Rỗi          
100008290  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1906