Thư viện Lạc Hồng
Người vô sự

Ký hiệu xếp giá
294.34T428N
Dewey
294.34
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tri thức, 2009
Mô tả
563tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
triết lý, truyện
Ngày cập nhật
14/05/2009 04:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Người vô sự gồm hai phần chính: Phần Lâm Tế Lục và phần bình giảng của thiền sư Thích Nhất hạnh. Trong đó, Lâm Tế Lục là những lời dạy vào buổi chiều, gọi là Khai thị, của Tổ, được đệ tử là pháp sư Tuệ Nhiên ghi chép lại. Lâm Tes Tục kêu gọi chúng ta trở về cuộc đời của chính chúng ta một cách đàng hoàng đích thực, đừng phí đời mình trong sự tìm kiếm, dù đó là tìm kiếm Niết bàn, tìm kiếm chân tâm, tìm kiếm giác ngộ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007862  Còn  Rỗi          
100007863  Còn  Rỗi          
100007864  Còn  Rỗi          
100007865  Còn  Rỗi          
100008291  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 684