Thư viện Lạc Hồng
Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Ký hiệu xếp giá
629.802 85NG527PH
Dewey
629.802 85
Xuất bản
Tái bản lần thứ 5. - Khoa hoc và kỹ thuật, 2008
Mô tả
481tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/05/2009 11:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm 3 phần chính: Phần A. Matlab và các toolbox; Phần B. Simulink và các thư viện; Phần C. Motion control Blockset - Công cụ khảo sát các hệ thống điều khiển chuyển động; và các tài liệu tham khảo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007895  Còn  Rỗi          
100007896  Còn  Rỗi          
100007898  Còn  Rỗi          
100007899  Còn  Rỗi          
100007900  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1372