Thư viện Lạc Hồng
Tính toán, thiết kế các chi tiết thiết bị hóa chất và dầu khí

Ký hiệu xếp giá
660.28H450L
Dewey
660.28
Xuất bản
1. - Khoa hoc và kỹ thuật, 2006
Mô tả
237tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/05/2009 02:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: Các yếu tố cơ bản khi tính toán, thiết kế thiết bị hóa chất và dầu khí; Những vật liệu cơ bản để chế tạo thiết bị hóa chất và dầu khí; Ảnh hưởng của vật liệu đến cấu tạo thiết bị; Ảnh hưởng của phương pháp chế tạo đến cấu tạo thiết bị; Thân thiết bị; Đáy và nắp; Mối ghép bích; Các bộ phận phụ của thiết bị; Thiết bị áp suất cao; Ký hiệu các đại lượng cơ bản và tài liệu tham khảo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007911  Còn  Rỗi          
100007912  Còn  Rỗi          
100007913  Còn  Rỗi          
100007914  Còn  Rỗi          
100007915  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 768